Vogels van Gambia

Gambia (in West-Afrika) is een prachtige land om vogels te observeren. Ik ben er dan ook verschillende keren zowel in Gambia als in de naburige mangrovegebieden van Senegal geweest, en hoop regelmatig terug te kunnen keren.

Ik ben noch ornitholoog noch fotograaf, maar dat wordt zeker duidelijk als U verder kijk op deze webstek, die ik enkele jaren geleden begon (wel op een ander webhotel). Eerst waren er enkel foto’s, en alleen een foto per vogel, maar ik ben nu ook begonnen wat begeleidende tekst bij te voegen, en meer (en nog slechtere) foto’s.

1) Ik heb alle foto’s zelf gefotografeerd.
2) De foto’s zijn allemaal in Afrika genomen, dikwijls onder zeer moeilijke omstandigheden.
3) De vogels zijn allemaal vermeld in de veldgids "Field Guide to Birds of The Gambia and Senegal" van Barlow, Wacher en Disley.
4) Land en maand, waar de foto's genomen zijn, zijn altijd aangegeven (verschil van broedkleed en rustkleed en van ondersoorten).

Elk commentaar om de informatie op deze webstek te verbeteren is van harte welkom.

Ole Nielsen         

Naamgeving en volgorde

Ik heb de Latijnse (wetenschappelijke) namen gebruikt van de voortreffelijke veldgids "Field Guide to Birds of The Gambia and Senegal". Ook de volgorde volgt dit boek. De Nederlandse namen volgen de Complete Checklist Vogels van de Wereld, Tirion 1997

Veel kijkplezier!

Register:


Vogels van Gambia